Isnin, 1 Oktober 2012

Skema Jawapan

Jawapan untuk Soalan Latihan

Penjodoh Bilangan Simpulan Bahasa Kata Hubung Sinonim Antonim
1. D
2. B
3. A
4. B
5. A
6. D
7. D
8. D
9. A
10. B
1. A
2. D
3. C
4. D
5. C
6. B
7. A
8. A
9. C
10. A
1. B
2. C
3. A
4. C
5. C
6. A
7. A
8. A
9. A
10. C
1. C
2. B
3. B
4. B
5. A
6. C
7. D
8. B
9. D
10. B
1. B
2. B
3. D
4. C
5. A
6. A
7. A
8. B
9. A
10. A
Kata Ganda Kata Adjektif Kata Seru Kata Nama Arah Kata Perintah
1. B
2. D
3. D
4. B
5. B
6. D
7. A
8. B
9. C
10. D
1. C
2. B
3. A
4. C
5. A
6. D
7. C
8. C
9. A
10. C
1. B
2. A
3. C
4. D
5. C
6. C
7. A
8. A
9. C
10. B
1. D
2. B
3. C
4. D
5. B
6. B
7. B
8. D
9. A
10. B
1. B
2. A
3. A
4. D
5. B
6. A
7. C
8. B
9. C
10. A

1 ulasan: