Ahad, 30 September 2012

KATA NAMA TERBITAN

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat

1. Mengenal pasti kata nama terbitan dalam ayat
2. Menyenaraikan kata nama terbitan yang terdapat dalam petikan.

Kata Nama Terbitan

Kata Nama Terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

Contoh :
pekerja, kesihatan, dan pendamaian.

Kata Nama Terbitan daripada perkataan pinjaman seperti penterjemahan, pentadbir dan penswasta.

Kata dasar yang bermula dengan huruf p, t, k, s akan mengalami proses peluluhan apabila diberi imbuhan awalan peN dan apitan peN... an.

Contohnya
pemukul [pukul], pengorek [korek], penyapu [sapu], penipu [tipu], pemukulan [pukul].

Kata Terbitan ialah kata yang diberi imbuhan.

1.  Kata terbitan berawalan.
-awalan dapat wujud dalam kata nama, kata kerja, kata adjektif.
Contohnya :
pesara, ketua, juruterbang, merasa, membilang, mengecat, terbesar dan terbersih.

2.  Kata terbitan berakhiran.
-akhiran wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan.
Contohnya :
pakaian, sasterawan, seniman, dan pamerkan.

3.  Kata terbitan berapitan
Apitan wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata kerja adjektif terbitan.
Contohnya :
pembuatan, penggunaan, pelajaran, dan menggunakan.

4.  Kata terbitan bersisipan
Sisipan wujud dalam kata nama dan kata adjektif.
a)  Sisipan kata nama     : kelengkeng
b)  Sisipan kata adjektif    : gemilang, serabut.

0 ulasan:

Catat Ulasan