Ahad, 30 September 2012

KATA TANYA

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat

1. Memberikan contoh kata tanya.
2. Menyatakan penggunaan kata tanya dalam ayat.
3. Mengisi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.
4. Mengenal pasti kesalahan penggunaan kata tanya dalam ayat.
5. Membina ayat yang betul dengan menggunakan kata tanya.
Kata Tanya


Menurut tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al:2004:243), kata Tanya  ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau  menyoalkan sesuatu. Kata tanya terdiri daripada bila, di mana, siapa, apa, mengapa, berapa dan bagaimana. Kata tanya siapa digunakan untuk manusia dan tidak boleh guna untuk benda atau binatang Kata Tanya apa tidak boleh guna untuk manusia.

0 ulasan:

Catat Ulasan